Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2506/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2510/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 927/10 - Wyrok NSA z 2010-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zryczałtowanego ekwiwalentu za rezygnację z prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 422/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1917/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zachowaniu uprawnień do kwatery

II SA/Wa 2243/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2442/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zobowiązania do zapłaty odszkodowania za używanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1127/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 169/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej