Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

OSK 1676/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1716/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Urzędu Miasta [...] W. w przedmiocie bezczynności funkcjonariuszy Wydziału Lokalowego Urzędu [...] W.

II SA/Wa 964/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi A. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2175/07 przez Prezydenta Miasta W.

II SA/Bd 696/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w T. działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SAB/Lu 10/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 618/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi W. W. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy uchyla zaskarżony akt.

III SA/Kr 785/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi M. B. na akt prawny Prezydenta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SAB/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Po 30/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 67/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydanie decyzji
1   Następne >   2