Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 329/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014