Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ke 691/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Po 882/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 197/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w zakresie wymogów przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1037/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 255/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego