Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 567/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego świadczenia

III SA/Kr 535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 501/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-13

skarg E. D. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala