Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

SA/Sz 1037/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego