Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Ke 1150/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 567/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego świadczenia

II SA/Lu 772/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 400/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatek mieszkaniowego

II SA/Bd 399/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 401/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 971/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego