Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 77/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

Sprawa ze skargi J. A. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w przedmiocie odszkodowania za wydanie przez organ administracji wadliwej decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego