Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gd 10/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Lu 102/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 131/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie o dodatek mieszkaniowy

II SAB/Po 30/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 130/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie o dodatek mieszkaniowy

IV SAB/Wr 78/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

IV SAB/Wr 67/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydanie decyzji

IV SAB/Wr 47/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Po 123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 88/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie odmawiające wznowienia postępowania zakończonego decyzją odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2