Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-15

Skarga M. G. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic miasta

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego