Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gl 343/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności obiektu budowlanego w kwestii wniosku K. S. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym

II OZ 536/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 834/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OZ 738/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2910/15 o oddaleniu wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ke 1001/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gd 768/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 23/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

VII SA/Wa 702/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2