Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 343/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności obiektu budowlanego w kwestii wniosku K. S. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym

II OZ 536/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 834/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OZ 738/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2910/15 o oddaleniu wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 477/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego

II SA/Bk 94/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-26

Skarga T. G. i T. G. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania wykonania rozbiórki samowolnie wybudowanych urządzeń wodnych

II SA/Ke 1001/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 818/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-30

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu

II SA/Kr 1272/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 1569/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lipca 2016, znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   6