Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 377/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-29

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości