Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 350/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi S.Z., L.K.-P. oraz M.Z. na zarządzenie Burmistrza K. , znak: [..] w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej K. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt postan...