Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1018/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Bd 1382/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-20

Wniosek w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 248/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-25

Wniosek w przedmiocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej O.