Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 2191/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2148/15 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie nabycia przez gminę z ...

I OSK 677/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w prze...

I OSK 2132/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w ...

I OSK 3411/15 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedm...

I OSK 2752/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w p...

I OSK 678/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmi...