Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1764/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-21

Wniosek w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków odmówić dopuszczenia [...] sp. z o.o. z siedzibą do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

IV SA/Wa 1412/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1412/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia