Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 1792/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na odzysk odpadów