Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2729/17 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta L.

VIII SA/Wa 408/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego