Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 147/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji uznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenia nienależnie pobrane w zakresie wniosku pełnomocnika M. W. o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania