Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 8/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy C nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej