Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 634/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 679/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-01

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

III SA/Kr 8/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy C nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej