Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Po 673/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę

VIII SA/Wa 369/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Wniosek A. S. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] znak: [...]

II SA/Bk 274/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Bk 273/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

IV SA/Wr 254/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. [...] w S. do Zespołu Szkół Samorządowych w S.

II SA/Lu 391/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-02

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

VIII SA/Wa 658/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta [...]

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi K.Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie [...]
1   Następne >   2