Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 2990/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty komorniczej

I GZ 192/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa

I GSK 3217/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-19

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GSK 2096/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

Wniosek w przedmiocie nakazu zwrotu środków przekazanych ty...