Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności