Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I GZ 192/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa