Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 935/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.Z., L.K. i M.Z. na zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 51/2016 w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do m.s...

I OZ 744/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OZ 1181/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi S. Z., L. K. i M. Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 43/2016 w przedmiocie zakazu organizowania na terenach gminnego zasobu nieruchomości objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

I OZ 1837/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

Skarga S.Z.-A.A.Z., L.K.-P. - C.'K.', M.Z.-A.A.A.B. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta Ełk objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Gl 580/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-01

skarg S. Z., L. K.-P. i M. Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Rz 764/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-22

Wniosek w przedmiocie zakazu organizowania na terenach gminnego zasobu nieruchomości objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

I OSK 130/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 2385/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego

II GSK 1189/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego oddala sk...
1   Następne >   2