Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r. i 2009 r.

I SA/Po 713/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r.

II FSK 2913/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od marca do grudnia 2008 r.

II FSK 2912/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za okres od stycznia do lutego 2008 r.

II FSK 1960/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

VIII SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

I FPS 5/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-12

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2007 r.

I SA/Po 844/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2011 r.;

II FSK 155/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 3874/14 - Postanowienie NSA z 2017-04-28

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   5