Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

Wniosek w przedmiocie weryfikacji gleboznawczej kwalifikacji gruntu

I OSK 669/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych

II SA/Rz 934/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

II SAB/Lu 75/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty . w przedmiocie wydania decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego