Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 918/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-14

Skarga Stowarzyszenia A. na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Gl 426/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na skutek wniosku J. N. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Sz 1397/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Po 122/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego i odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

II OSK 1667/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

II SA/Bd 641/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-20

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Ol 542/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-11

Skarga '[...]' na decyzję SKO w '[...]' w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OSK 314/17 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu

II SA/Sz 1240/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Sz 1240/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   4