Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 657/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej w C.

II SA/Bk 274/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Bk 273/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

IV SA/Wr 254/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. [...] w S. do Zespołu Szkół Samorządowych w S.

I OZ 967/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Sam...

III SA/Kr 8/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy C nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej