Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 563/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na pkt I. postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Sz 1384/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy D. z dnia [...] r. nr [...].

II SA/Sz 936/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-04

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XXXIV/166/2013 Rady Gminy Rąbino w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin

II SA/Sz 938/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rąbino Nr XLIII/206/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzyce

II OZ 972/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu nr XLIX/526/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe - Zimnodół

II OZ 753/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w M. Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 735/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 2 marca 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 16/16 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia A. z siedzibą w B. do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom z 26 czerwca 2012 r. Nr XV/113/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 798/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga W. P. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'C.'
1   Następne >   +2   +5   8