Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Lu 219/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Po 661/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

II SA/Bk 719/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3815/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego