Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-15

Skarga M. G. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic miasta

VIII SA/Wa 369/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Wniosek A. S. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] znak: [...]

II SA/Lu 391/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-02

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

VIII SA/Wa 658/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta [...]

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Prezydenta Miasta w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi K.Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie [...]

II SA/Lu 280/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-02

Sprawa ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu
1   Następne >   2