Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

II SA/Sz 936/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-04

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XXXIV/166/2013 Rady Gminy Rąbino w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin

II SA/Sz 938/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-07

Wniosek Spółki A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rąbino Nr XLIII/206/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzyce

II OZ 972/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu nr XLIX/526/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe - Zimnodół

II OZ 753/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w M. Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 798/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga W. P. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'C.'

I OZ 935/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.Z., L.K. i M.Z. na zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 51/2016 w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do m.s...

II SA/Po 249/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Skarga K. F. na uchwałę Rady Miasta i Gminy w Margoninie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonina zażalenia 'M

II OZ 1186/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

skarg [...] sp. z o.o. z siedzibą w L. i Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny
1   Następne >   +2   +5   8