Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 54/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-11

Wniosek Burmistrza N. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia