Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 150/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Sprawa ze skargi T. M. i F. M. na protokół Burmistrza N. w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie projektu rozbiórki ścian budynku na terenie działki nr [...] obrębu [...], gmina [...]

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 814/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi S. Z., L. K. P., M. Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta '[...]' objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt