Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 228/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

II GSK 968/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

II GSK 721/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Skarga o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 2135/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek pt. 'Zastosowanie kombinacji pyretroidu i związku nikotynylowego' nr [...]