Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 228/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

VI SA/Wa 2135/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek pt. 'Zastosowanie kombinacji pyretroidu i związku nikotynylowego' nr [...]