Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Sz 119/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

I OSK 553/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

II SAB/Łd 82/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 75/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty . w przedmiocie wydania decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SAB/Gl 93/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 120/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

II SAB/Bd 21/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A sp. z o.o. w P. Oddział Dystrybucji w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 4/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w rozpoznaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu