Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Op 16/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Koła Łowieckiego nr [...] '[...]' w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 14/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 606/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi J. B. na pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 15/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SO/Op 28/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej sygn. akt [...]

II SAB/Op 72/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 75/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 88/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 570/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Op 51/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr [...] w Krapkowicach w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   28