Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty skarbowej