Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 1038/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Go 199/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmina w 2016 r.

II SA/Bd 1497/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji