Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 54/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie nieudostępnienia akt weryfikacji zobowiązuje Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpoznania wniosku K. P. o udostępnienie akt postępowania weryfikacyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego.

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skargi kasacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Poznaniu od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej