Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku V. A. o przyznanie zasiłku stałego