Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1220/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Wolina w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej stwierdza, że zarządzenie Burmistrza Wolina , nr 20/12 wydane zostało z naruszeniem prawa

II SA/Wa 1704/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta M. w przedmiocie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz określenia opłat w zakresie § 1, § 2 ust. 1