Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 52/13 - Wyrok NSA z 2013-03-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 142/11 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SA/Wa 2304/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi W.S. na Wójta Gminy [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 147/12