Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

I OSK 1478/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność partii politycznej [..] z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1782/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1808/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność [..]S.A. z siedzibą w R.Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1885/18 - Wyrok NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność K.N.F. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 164/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1479/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność partii politycznej [..] z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 78/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Łd 166/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Centrum Medycznego 'A' w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1945/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół im. [..] w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1932/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [..] w Z.G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   61