Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 12/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 328/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 5/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 15/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 9/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 1/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1940/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

IV SAB/Wr 262/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej