Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

IV SA/Wr 87/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji; postanowił:

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

OSK 205/04 - Wyrok NSA z 2004-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w przedmiocie udostępnienia kopii Polskiej Normy

IV SAB/Wr 15/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej