Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Bk 65/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty H. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 332/10 - Wyrok NSA z 2011-01-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w R. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ol 1131/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wydania z operatu ewidencyjnego informacji o numerach ksiąg wieczystych 1/ uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji; 2/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

II SA/Ol 162/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wydania z operatu ewidencyjnego informacji o nieruchomościach i numerach ksiąg wieczystych 1/ uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji; 2/ orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

I OSK 1029/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 668/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1384/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. i R. P. na czynności Starosty L. w przedmiocie bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/...

III SA/Lu 413/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 285/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania informacji z operatu ewidencyjnego

III SA/Lu 652/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję L.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   2